Eesti 4H on mittereligioosne ja apoliitiline noorteorganisatsioon, kuhu kuuluvad nii linna- kui ka maanoored alates 7. eluaastast. 4H loodi noorte arengu programmina Ameerika Ühendriikides üle saja aasta tagasi. Eestis asutati ühing 13. oktoobril 1991. aastal Lohusalus, algse nimega Noortekogu Uus-Eesti. Alates 1999. aastast kannab ühing nime Eesti 4H.

 
4H annab liikmetele võimaluse realiseerida oma mõtteid ja ideid.
Suurem osa liikmeid on koondunud klubidesse. Klubides korraldavad 4H-lased loendamatuid hariduslikke, arendavaid ja meelelahutuslikke üritusi ning koosolekuid.
Lisaks klubi tegevusele on 4H liikmetel võimalus osaleda erinevatel kursustel, võistlustel, laagrites ning mitmetel teistel üritustel.
 
4H on hobi Sinule, kui sa tahad saavutada:
 • edu igapäevaelus                                                        
 • paremat enesehinnangut                                              
 • suhtlemisoskust                                                          
 • identiteeti                                                                   
 • karjäärivõimalusi ja töökogemusi         
 • ärilisi oskuseid

4H tähendab isetegemist, 4H on väljakutse noortele enda arendamiseks ja usaldamiseks.

 

4H–sse kuuludes saad:

 • uusi sõpru üle kogu maailma
 • võimalust reisida
 • võimalust õppida palju uut
 • austust iseenda ja teiste vastu
 
4H-s on tegevusi ka täiskasvanutele:
 • 4H tegevustes osalemine ja ürituste korraldamine
 • Transpordi organiseerimine
 • Töötamine vabatahtlikuna
 • 4H juhatuse liikmeks olemine
 

Mida pakub 4H–sse kuulumine ülejäänud perekonnale?

 • Vaheldusrikkaid üritusi mõistliku hinnaga kogu perele
 • Võimalusi mõjutada oma lapse arengut positiivses suunas
 • Osalemine vabatahtlikuna juhatuses, üritustel ja laagrites
 • Vabatahtlikuna üritustel osalemine annab võimaluse veeta hästi vaba aega koos oma perega.